Publications

Preprints
 1. Equivariant Disentangled Transformation for Domain Generalization under Combination Shift
  Yivan Zhang, Jindong Wang , Xing Xie, and Masashi Sugiyama
  arXiv preprint arXiv:2208.02011 2022
 2. Boosting Cross-Domain Speech Recognition with Self-Supervision
  Han Zhu, Gaofeng Cheng, Jindong Wang , Wenxin Hou, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan
  arXiv preprint arXiv:2206.09783 2022
 3. FreeMatch: Self-adaptive Thresholding for Semi-supervised Learning
  Yidong Wang, Hao Chen, Qiang Heng, Wenxin Hou, Marios Savvides, Takahiro Shinozaki, Bhiksha Raj, Zhen Wu, Jindong Wang# , and Bernt Schiele
  arXiv preprint arXiv:2205.07246 2022
 1. Margin Calibration for Long-Tailed Visual Recognition
  Yidong Wang, Bowen Zhang, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang# , and Takahiro Shinozaki
  arXiv preprint arXiv:2112.07225 2021
 2. Learning Invariant Representations across Domains and Tasks
  Jindong Wang , Wenjie Feng, Chang Liu, Chaohui Yu, Mingxuan Du, Renjun Xu, Tao Qin, and Tie-Yan Liu
  arXiv preprint arXiv:2103.05114 2021
 1. Learning to match distributions for domain adaptation
  Chaohui Yu, Jindong Wang , Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, and Tie-Yan Liu
  arXiv preprint arXiv:2007.10791 2020
     Books
      1. Book
       Introduction to Transfer Learning
       Jindong Wang , and Yiqiang Chen
       2021
           Papers

           2022

           1. TKDE
            Generalizing to Unseen Domains: A Survey on Domain Generalization
            Jindong Wang , Cuiling Lan, Chang Liu, Yidong Ouyang, Tao Qin, Wang Lu, Yiqiang Chen, Wenjun Zeng, and Philip S. Yu
            IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022
           2. TMLR
            Domain-invariant Feature Exploration for Domain Generalization
            Wang Lu, Jindong Wang# , Haoliang Li, Yiqiang Chen, and Xing Xie
            Transactions on Machine Learning Research (TMLR) 2022
           3. TIST
            Domain generalization for activity recognition via adaptive feature fusion
            Xin Qin, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Wang Lu, and Xinlong Jiang
            ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2022
           4. TKDE
            Memory-Guided Multi-View Multi-Domain Fake News Detection
            Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Qiong Nan, Kai Shu, Minghui Wu, Jindong Wang , and Fuzhen Zhuang
            IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022
           5. IS
            Decoupled Federated Learning for ASR with Non-IID Data
            Han Zhu, Jindong Wang , Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan
            Interspeech 2022
           6. IS
            Wav2vec-s: Semi-supervised pre-training for speech recognition
            Han Zhu, Li Wang, Ying Hou, Jindong Wang , Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan
            Interspeech 2022
           7. TBD
            Personalized Federated Learning with Adaptive Batchnorm for Healthcare
            Wang Lu, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Xin Qin, Renjun Xu, Dimitrios Dimitriadis, and Tao Qin
            IEEE Transactions on Big Data (TBD) 2022
           8. IMWUT
            Semantic-Discriminative Mixup for Generalizable Sensor-based Cross-domain Activity Recognition
            Wang Lu, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Sinno Pan, Chunyu Hu, and Xin Qin
            Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies (IMWUT) 2022
           9. TKDE
            Adaptive Memory Networks with Self-supervised Learning for Unsupervised Anomaly Detection
            Yuxin Zhang, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Han Yu, and Tao Qin
            IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022
           10. TASLP
            Exploiting Adapters for Cross-lingual Low-resource Speech Recognition
            Wenxin Hou, Han Zhu, Yidong Wang, Jindong Wang# , Tao Qin, Renjun Xu, and Takahiro Shinozaki
            IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP) 2022
           11. MetaFed: Federated Learning among Federations with Cyclic Knowledge Distillation for Personalized Healthcare
            Yiqiang Chen, Wang Lu, Xin Qin, Jindong Wang , and Xing Xie
            2022 (Innovation Award)
           12. ICASSP
            Local and global alignments for generalizable sensor-based human activity recognition
            Wang Lu, Jindong Wang# , and Yiqiang Chen
            IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2022
           13. ICSE
            ReMoS: Reducing Defect Inheritance in Transfer Learning via Relevant Model Slicing
            Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Jindong Wang , Bingyan Liu, Ding Li, Xiangqun Chen, Yao Guo, and Yunxin Liu
            44th International Conference on Software Engineering (ICSE) 2022

           2021

           1. TKDE
            Unsupervised deep anomaly detection for multi-sensor time-series signals
            Yuxin Zhang, Yiqiang Chen, Jindong Wang# , and Zhiwen Pan
            IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2021
           2. NeuCom
            Cross-domain activity recognition via substructural optimal transport
            Wang Lu, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Xin Qin
            Neurocomputing 2021
           3. NeurIPS
            Flexmatch: Boosting semi-supervised learning with curriculum pseudo labeling
            Bowen Zhang, Yidong Wang, Wenxin Hou, Hao Wu, Jindong Wang# , Manabu Okumura, and Takahiro Shinozaki
            Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021
           4. NeurIPS
            Learning causal semantic representation for out-of-distribution prediction
            Chang Liu, Xinwei Sun, Jindong Wang , Haoyue Tang, Tao Li, Tao Qin, Wei Chen, and Tie-Yan Liu
            Thirty-Fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021
           5. CIKM
            Adarnn: Adaptive learning and forecasting of time series
            Yuntao Du, Jindong Wang# , Wenjie Feng, Sinno Pan, Tao Qin, Renjun Xu, and Chongjun Wang
            The 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM) 2021
           6. IS
            Cross-domain Speech Recognition with Unsupervised Character-level Distribution Matching
            Wenxin Hou, Jindong Wang# , Xu Tan, Tao Qin, and Takahiro Shinozaki
            Interspeech 2021
           7. IJCAI
            Generalizing to Unseen Domains: A Survey on Domain Generalization
            Jindong Wang , Cuiling Lan, Chang Liu, Yidong Ouyang, Wenjun Zeng, and Tao Qin
            International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2021
           8. ICASSP
            MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition
            Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang , Tao Qin, and Bo Xu
            IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2021

           2020

           1. TNNLS
            Deep subdomain adaptation network for image classification
            Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang , Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, and Qing He
            IEEE transactions on neural networks and learning systems 2020
           2. Fedhealth: A federated transfer learning framework for wearable healthcare
            Yiqiang Chen, Xin Qin, Jindong Wang , Chaohui Yu, and Wen Gao
            IEEE Intelligent Systems 2020
           3. TIST
            Transfer learning with dynamic distribution adaptation
            Jindong Wang , Yiqiang Chen, Wenjie Feng, Han Yu, Meiyu Huang, and Qiang Yang
            ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2020
           4. IJCAI
            Joint Partial Optimal Transport for Open Set Domain Adaptation.
            Renjun Xu, Pelen Liu, Yin Zhang, Fang Cai, Jindong Wang , Shuoying Liang, Heting Ying, and Jianwei Yin
            International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2020
           5. CVPR
            Reliable weighted optimal transport for unsupervised domain adaptation
            Renjun Xu, Pelen Liu, Liyan Wang, Chao Chen, and Jindong Wang#
            Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020

           2019

           1. IMWUT
            Cross-dataset activity recognition via adaptive spatial-temporal transfer learning
            Xin Qin, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Chaohui Yu
            Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT) 2019
           2. JMLC
            Transfer channel pruning for compressing deep domain adaptation models
            Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Xin Qin
            International Journal of Machine Learning and Cybernetics (JMLC) 2019
           3. NeuNet
            Multi-representation adaptation network for cross-domain image classification
            Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang , Jingwu Chen, Zhiping Shi, Wenjuan Wu, and Qing He
            Neural Networks 2019
           4. PMC
            Cross-position activity recognition with stratified transfer learning
            Yiqiang Chen, Jindong Wang , Meiyu Huang, and Han Yu
            Pervasive and Mobile Computing 2019
           5. PRL
            Deep learning for sensor-based activity recognition: A survey
            Jindong Wang , Yiqiang Chen, Shuji Hao, Xiaohui Peng, and Lisha Hu
            Pattern Recognition Letters 2019
           6. ICDM
            Transfer learning with dynamic adversarial adaptation network
            Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Meiyu Huang
            2019 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 2019
           7. UIC
            DrowsyDet: A Mobile Application for Real-time Driver Drowsiness Detection
            Chaohui Yu, Xin Qin, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Chenchen Fan
            Ubiquitous Intelligence Computing 2019
           8. ICME
            Easy transfer learning by exploiting intra-domain structures
            Jindong Wang , Yiqiang Chen, Han Yu, Meiyu Huang, and Qiang Yang
            2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2019
           9. IJCNN
            Accelerating deep unsupervised domain adaptation with transfer channel pruning
            Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Zijing Wu
            2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 2019

           2018

           1. JMLC
            OKRELM: online kernelized and regularized extreme learning machine for wearable-based activity recognition
            Lisha Hu, Yiqiang Chen, Jindong Wang , Chunyu Hu, and Xinlong Jiang
            International Journal of Machine Learning and Cybernetics (JMLC) 2018
           2. ACMMM
            Visual domain adaptation with manifold embedded distribution alignment
            Jindong Wang , Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Han Yu, Meiyu Huang, and Philip S Yu
            The 26th ACM international conference on Multimedia 2018 (300+ citations; 2nd most cited paper in MM’18)
           3. ICCSE
            Deep transfer learning for cross-domain activity recognition
            Jindong Wang , Vincent W Zheng, Yiqiang Chen, and Meiyu Huang
            proceedings of the 3rd International Conference on Crowd Science and Engineering 2018
           4. PerCom
            Stratified transfer learning for cross-domain activity recognition
            Jindong Wang , Yiqiang Chen, Lisha Hu, Xiaohui Peng, and S Yu Philip
            2018 IEEE international conference on pervasive computing and communications (PerCom) 2018

           2017

           1. ICDM
            Balanced distribution adaptation for transfer learning
            Jindong Wang , Yiqiang Chen, Shuji Hao, Wenjie Feng, and Zhiqi Shen
            2017 IEEE international conference on data mining (ICDM) 2017 (300+ citations; most cited paper in ICDM’17)

           2016

           1. UbiComp
            Ocean: A new opportunistic computing model for wearable activity recognition
            Yiqiang Chen, Yang Gu, Xinlong Jiang, and Jindong Wang#
            Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct 2016
           2. UIC
            Less annotation on personalized activity recognition using context data
            Lisha Hu, Yiqiang Chen, Shuangquan Wang, Jindong Wang , Jianfei Shen, Xinlong Jiang, and Zhiqi Shen
            2016 Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence Computing (UIC) 2016
           Hit Counter